+387 35 876-725

+387 35 876-725

Alije Izetbegovića br. 68

Top

Dajemo punu podršku rudarima RMU Banovići u borbi za njihova radnička prava i dostojanstvo

Dajemo punu podršku rudarima RMU Banovići u borbi za njihova radnička prava i dostojanstvo

Saopštenjem kojim se obraćamo javnosti nemamo namjeru da ubiremo bilo kakve političke poene čemu svjedoče i naši raniji istupi. Općinski odbor Stranke demokratske akcije Banovići izražava punu podršku rudarima Rudnika mrkog uglja Banovići u borbi za njihova radnička prava i ljudsko dostojanstvo. Svakim prethodnim istupom smo nastojali da realno i bez ikakve prenapuhanosti javnost upozorimo na tešku situaciju u kojoj se nalazi RMU Banovići kao i da ukažemo na neravnopravan položaj banovićkih rudara u odnosu na rudare Rudnika Kreka koji se nalazi u Koncernu Elektroprivrede BiH.

Smatramo da u demokratskoj državi u kojoj živimo radnici imaju pravo da iskažu nezadovoljstvo svojim položajem i uslovima rada,  a pogotovo rudari koji mučno, ali pošteno, svojoj djeci obezbjeđuju hljeb sa sedam kora.  Podržavamo ih u borbi za njihova radnička prava jer suštinski borba rudara predstavlja borbu svih građana/ki Banovića za slobodu mišljenja, izražavanja i govora. To i jeste ono što dijeli život dostojnog čovjeka od života čovjeka-roba u robovlasničkom sistemu.

Zahtjevi sa kojim su rudari RMU izašli u javnost su potpuno opravdani uzme li se u obzir sljedeće:

  1. pravednija unutrašnja raspodjela dohotka – napominjemo da pored 500-600 privilegovanih uposlenika RMU Banovići sa enormno visokim primanjima, postoji još 2200 – 2300 uposlenika koji ne žive, već preživljavaju na minimumu egzistencije,
  2. obezbijediti humanije uslove rada – u nekoliko navrata smo pozivali rudarsku inspekciju da izađe na teren i procijeni uslove u kojima rade rudari RMU Banovići. Dokaz lošim uslovima rada jesu i česte nesreće u RMU Banovići vješto prikrivene od oka i uha javnosti, kao i loše stanje u kojem se nalaze kopovi ovog rudnika u koje se ne ulaže jer uvijek postoje „prioriteti“ nad prioritetima,
  3. obnavljanje HTZ opreme – koja je zastarjela ili još češće nedostatna,
  4. izjednačavanje plata i toplih obroka sa platama i toplim obrocima rudara zaposlenih u koncernu Elektroprivrede BiH – koje su posljednja dva mjeseca umanjenje za 150-200 KM što uprava rudnika pravda novouposlenim radnicima u jeku predizborne kampanje koju su kadrovi PDA vodili preko leđa i o trošku rudara RMU Banovići i njihove djece. Napominjemo i da topli obrok u svim rudnicima iznosi 15 KM, osim u banovićkom gdje je ta cifra umanjena i iznosi 10 KM.

Osuđujemo i upotrebu sile i potez vladajuće većine da u Banoviće na dvije stotine golorukih rudara i njihove djece pošalju Specijalnu jedinicu MUP-a TK, dok je ista ova vlast i policija u vrijeme blokade Šićke petlje mirno sjedila skrštenih ruku.

Ovom prilikom pozivamo i Vladu FBiH kao i Federalno ministarstvo energetike i rudarstva da se uključe u rješavanje gorućeg problema banovićkih rudara i pronađu adekvatna rješenja te udovolje zahtjevima rudara  koji su u potpunosti opravdani.

Također se želimo osvrnuti i na izjavu tehničkog direktora rudnika u kojoj kaže da „iza svega stoji politika“  što je tačno i očigledno. Oni su dokaz tome da iza svih problema u kojima se nalaze rudari i RMU Banovići stoji njihova politika lošeg upravljanja i maćehinskog odnosa prema rudniku kao i nedostatak ljudskosti i nesposobnost da priznaju greške i konačno shvate da rudnik nije ničije privatno vlasništvo i da ga nakon dvije decenije trebaju prepustiti onima kojima istinski i pripada – RUDARIMA.

Mnogo se o rudarima govorilo u predizbornoj kampanji, obećavalo nadrealno, prikazivala se imaginarna slika stanja u kojem se nalazi rudnik. U borbi za radnička prava izostala je i puna podrška Sindikata rudara RMU Banovići što govori da ili taj sindikat ne dijeli iste probleme sa drugim rudarima ili je u pitanju  nešto drugo.

Prilikom formiranja novog političkog subjekta PDA u martu mjesecu 2018. godine pozvali su se na poštivanje lika i djela rahmetli predsjednika Alije Izetbegovića, a u predizbornoj kampanji su nerijetko i koristili njegove izjave poput ove: „Ima ljudi koji poštuju i ne poštuju predsjednika i raznorazne predsjednike, ima ljudi koji poštuju i ne poštuju hodže i hadžije, svećenike i advokate, ali nema ljudi koji ne poštuju rudare!”.

Ukoliko poštuju lik i djelo rahmetli predsjednika Alije Izetbegovića pozivamo ih da poštuju i ono što je on govorio i radio. Poštovao je rudare i neka to i oni čine.

Press služba OO SDA Banovići

Podijeli