+387 35 876-725

+387 35 876-725

Alije Izetbegovića br. 68

Top

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST KLUBA VIJEĆNIKA SDA U OV BANOVIĆI

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST KLUBA VIJEĆNIKA SDA U OV BANOVIĆI

Prijedlog 14 vijećnika za sazivanje vanredne sjednice Općinskog vijeća Banovići od 26.06.2023.godine na kojoj bi se raspravljalo o Inicijativi za pokretanje postupka opoziva općinskog načelnika razmatran je jučer (03.07.2023.godine) na sjednici Kolegija Općinskog vijeća Banovići.

Sjednici Kolegija nije prisustvovao predsjednik Kluba vijećnika PDA Sifet Ikanović koji je prije održavanja sjednice Kolegija poslao Obavijest da neće prisustvovati istoj iz razloga što smatra da su Predsjedavajući Općinskog vijeća Banovići ili Zamjenik Predsjedavajućeg Općinskog vijeća Banovići bili dužni sazvati sjednicu Općinskog vijeća u roku od 7 dana od dana podnošenja prijedloga za sazivanje sjednice, te smatra da je krajnji datum za sazivanje sjednice Općinskog vijeća Banovići istekao dana 03.07.2023.godine. Istim aktom, Predsjednik Kluba vijećnika PDA je najavio sazivanje Vanredne sjednice Općinskog vijeća Banovići.
Kako je Prijedlog za održavanje vanredne sjednice zaprimljen 26.06.2023.godine, a sjednica Kolegija održana 03.07.2023.godine na kojoj je sazvana sjednica Općinskog vijeća Banovići za 11.08.2023.godine, time je ispoštovan rok za sazivanje sjednice Općinskog vijeća Banovići propisan članom 59 (3)  Poslovnika o radu Općinskog vijeća Banovići (“Sl.Glasnik Općine Banovići” broj 12/21).
Kolegij Općinskog vijeća Banovići donio je zaključak da se  u skladu sa članom 6 (2) Zakona o izboru, prestanku mandata, opozivu i zamjeni načelnika općina u FBiH (“Sl.novine FBiH” br.19/08), članom 41. (2) Statuta Općine Banovići (“Sl.Glasnik Općine Banovići” broj 71/20), Inicijativa za opoziv općinskog načelnika stavi na dnevni red prve naredne redovne sjednice Općinskog vijeća.
Dana 04.07.2023.godine vijećnik PDA Mirza Demirović je  dijelio pozive za vanrednu sjednicu Općinskog vijeća Banovići  iako za to nema zakonska ovlaštenja. Naime, Statutom Općine
Banovići i Poslovnikom o radu Općinskog vijeća Banovići pozive za sjednicu Vijeća upućuje Stručna služba Općinskog vijeća, dok dnevni red za sjednice Općinskog vijeća utvrđuje Kolegij Općinskog vijeća.
Imajući u vidu činjenicu da je došlo do nezakonitog sazivanja vanredne sjednice Općinskog vijeća Banovići, kao i grubog kršenja Zakona o principima lokalne samouprave, Statuta Općine Banovići i Poslovnika o radu Općinskog vijeća Banovići, Klub vijećnika SDA u Općinskom vijeću Banovići podnijet će  krivičnu prijavu protiv 14 vijećnika Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona za počinjeno krivično djelo Zloupotreba položaja i ovlaštenja (čl.383 Krivični zakon FBiH).
Protiv vijećnika Demirović Mirze Klub vijećnika SDA u Općinskom vijeću Banovići podnijet će i krivičnu prijavu za krivično djelo Lažno predstavljanje (čl.369 Krivični zakon FBiH) obzirom da je danas (04.07.2023.godine) vršio podjelu poziva za sjednicu Općinskog vijeća dok ovlašćenje za vršenje te radnje pripada isključivo Stručnoj službi Općinskog vijeća Banovići.
Zabrojavanje u računanju rokova je nastalo pod pretpostavkom da su vijećnici “ofrlje” računali krajnji datum za sazivanje sjednice.
Podijeli