info@sdabanovici.ba

+387 35 876-725

+387 35 876-725

Alije Izetbegovića br. 68

Top

Saopštenje za medije

Saopštenje za medije

Obavještavamo članove SDA Banovići da je na terenu prisutna pojava da članovi lokalne političke partije u osnivanju PDA lažno se predstavljajući kao SDA aktivisti, te od članova SDA Banovići uz upotrebu prijetnje sile oduzimaju članske karte SDA i primoravajući članove SDA Banovići da potpišu pristupnicu lokalnoj političkoj partiji PDA. U tome posebno prednjače biviši predsjednici MO SDA grada 3 i MO SDA Grivice, Asmir Avdić i Mujkić Ibrahim, zbog čega je OO SDA Banovići već podnijela prijave MUP.
Članske karte su vlasništvo SDA i nosioca članske karte i niko nema pravo oduzimati članske karte SDA, svako nasilno oduzimanje članskih karti uz upotrebu sile prijetnje ili lažnog obećanja predstavlja krivično djelo, samovlašća i lažnog predstavljanja.
Članove SDA Banovići pozivamo da sve takve slučajeve prijave u OO SDA Banovići ili MUP, a one članove SDA, kojima su na prevaru oduzete članske karte pozivamo da se jave u OO SDA Banovići radi izdavanja novih članskih karti. Nove prostorije OO SDA Banovići nalaze se u zgradi „Radnički dom“ u Banovićima u ulici Alije Izetbegovića broj 68. ( Ulaz Radio Banovića ).

S Poštovanjem!

Podijeli