info@sdabanovici.ba

+387 35 876-725

+387 35 876-725

Alije Izetbegovića br. 68

Top

U MZ Seona građani poručili: Mi smo vam dali mandate i idalje držimo olovke u svojim rukama

U MZ Seona građani poručili: Mi smo vam dali mandate i idalje držimo olovke u svojim rukama

OO SDA Banovići je održao tribinu u MZ Seona, kao odgovor na one koji su se odmetnuli od politike i principa SDA, a skrivaju se iza imena i politike rahmetli Alije Izetbegovića i rahmetli Sulejmana Tihića. Skupu je prisustvovalo oko 120 pristalica i članova SDA, a građanima su se obratili Merima Mrahorović, Inel Husić, Elvir Salihović i Mehmed Rahmanović, te bivši premijer Vlade TK, a sada zamjenik predsjednika kantonalnog povjereništva SDA TK i predsjednik povjereništva OO SDA Banovići Bego Gutić.
Svi govornici su dali punu podršku OO SDA Banovići. Osuđen je pritisak na članstvo SDA i nasilan pristup prema građanima Banovića kako bi pristupili novoj lokalnoj političkoj partijici PDA. Također je osuđeno loše vođenje RMU Banovići, Općinom Banovići, kao i vođenje kadrovske politike u rudniku i općini, sporost u realizaciji kapitalnih projekata i izgradnji TE Banovići. Oštro je osuđena zloupotreba korištenja rudničke imovine i školskih objekata u političke svrhe.
Sa skupa je poslana jasna i nedvosmislena podrška građanima Banovića koji godinama unazad trpe ucjene, prijetnje i raznorazne metode kontrolisanja mase, a uskraćena su im i osnovna ljudska prava. Prethodnici koji su formirali novu političku partijicu su zaboravili da se sva ljudska bića rađaju slobodna i jednaka u dostojanstvima i pravima. Zaboravili su i na svačije pravo slobodnog mišljenja i izražavanja što obuhvata i pravo da drugi ne budu uznemiravani radi svog mišljenja, kao i pravo da prima, traži i širi obavještenja i ideje. Zaboravili su i na pravo slobodnog zbora i udruživanja pa raznoraznim represivnim metodama nastoje onemogućiti održavanje skupova OO SDA Banovići. Zaboravili su da ispune i dužnosti prema zajednici koja bi trebala da omogućava slobodno i puno razvijanje ličnosti svakog člana te zajednice.
Zadnja dešavanja unutar SDA su njihova kazna za amneziju prema građanima koji su im dali mandate i koji još uvijek, na svu sreću, drže olovke u svojim rukama. Svjesni moći građana, „zaboravljači“ koji će veoma brzo postati prošlost Banovića i Banovićana, osjećaju strah i hvataju se zadnje slamke spasa.
Politika OO SDA Banovići sa novim rukovodstvom na čelu je usmjerena prema mladim i perspektivnim ljudima koji raspolažu idejama, kreativnošću, raznovrsnošću i razvojnim potencijalom te djelujući mogu da doprinesu razvoju društva u cjelini. U narednom periodu OO SDA Banovići nastavlja sa održavanjem tribina u svim mjesnim ograncima s ciljem upoznavanja članstva sa aktuelnom političkom situacijom, kao i početkom priprema za naredne opće izbore.

Podijeli